DyMnO

Komunikat techniczny

Zasady E

Zasady K

Zasady TP

Zasady TR

 

Regulamin wersja z 01.04.2017

Oświadczenie uczestnika

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na samodzielny start

Formularz wolontariusza .doc   .pdf

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w wolontariacie

 

TRInO Dąbrówka

Specjalnie dla dla uczestników Rajdu „DYMnO 2017” została przygotowana nowa trasa turystyczno-krajoznawcza  (TRInO) do samodzielnego zwiedzania miejscowości po uprzednim jej wydrukowaniu. Można to zrobić  w dowolnym czasie, ale pobyt na rajdzie będzie świetną okazją by to zrobić przed startem lub po, a efekty (odpowiedzi na pytania) przesłać na stronę www.trino.pttk.pl , gdzie znajduje się lista wszystkich uczestników tej trasy.  mapa  opis