DyMnO

 

Zasady rywalizacji  TP  TR

Komunikat techniczny z 10.05.2018

Regulamin wersja z 25.04.2018

Oświadczenie uczestnika  .doc  .pdf

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na samodzielny start  .doc  .pdf

Formularz wolontariusza .doc   .pdf

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w wolontariacie  .doc  .pdf

 

TRInO Brok

Dzięki opracowaniu specjalnej trasy krajoznawczej uczestnicy rajdu będą mogli pokonać trasę turystyczno-krajoznawczą (TRInO) do samodzielnego pokonania w dowolnym czasie, po najciekawszych miejscach  Broku, oznakowanych jako punkty kontrolne. Mapa 23/M/16 wraz z opisem do pobrania ze strony www.trino.pttk.pl