Informacje organizacyjne

4 maja 2017

Przypominamy, iż zbliża się drugi termin zgłoszeń w dniu 5 maja.

I jeszcze jedna uwaga. Obecność na odprawie technicznej, na której m.in. są prezentowane mapy i trasy (z daleka) oraz informacje organizacyjne nie jest obowiązkowa. Można też zarejestrować się w sekretariacie (materiały startowe, oświadczenia itp.) w sobotę jednak trzeba wziąć pod uwagę czas na ich załatwienie. Jeśli będzie więcej osób to może to zająć trochę czasu. Start nie będzie czekał i powinien ruszyć punktualnie.

A w zakładce Galeria znajdziecie zdjęcia z terenu rajdu.

Zdjęcia tydzień przed rajdem

8 maja 2017

Wypad na tereny nad Bugiem i okolicznych lasów, gdzie każda informacja o wodzie na mapie w terenie okazywała się daleko większa. Rowy pełne wody, rozlewiska i przybrzeżne łąki wypełnione wodą, a bagienka kumkające. Znaczniki PK postawione.

Na zdjęciach zobaczycie, że nawet grzyby się pojawiły, a ptactwa jest mnóstwo. Zobacz galerię

Do zobaczenia.

Nowa trasa TRInO

8 maja 2017

Specjalnie dla dla uczestników Rajdu „DYMnO 2017” została przygotowana nowa trasa turystyczno-krajoznawcza (TRInO) do samodzielnego zwiedzania miejscowości po uprzednim jej wydrukowaniu. Można to zrobić w dowolnym czasie, ale pobyt na rajdzie będzie świetną okazją by to zrobić przed startem lub po, a efekty (odpowiedzi na pytania) przesłać na stronę www.trino.pttk.pl , gdzie znajduje się lista wszystkich uczestników tej trasy. Mapa i opis w zakładce Regulamin

Koszulki

11 maja 2017

Tak prezentują się unikalne koszulki uczestników i organizatorów.

Relacja z rajdu

15 maja 2017

Polecamy relację Tomasza Łaskiego.

Zachęcamy do dzielenia się zdjęciami i wrażeniami z rajdu.